Dotace na tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny

Už před pořízením tepelného čerpadla jsme vám jsme shopni říct zda vám dotace vyjde, nebo ne. Je možné podat dotace dopředu ještě před zahájením realizace, avšak s tím že vám bude vyplacena až po doložení instalace TČ.

Dotace NZU pro rodinné domy

Aktuální podmínky platné od 15. února 2024.

Nová zelená úsporám

Dotace na tepelné čerpadlo

Podmínky

 • Žadatel o dotaci musí být vlastník dané nemovitosti
 • V případě že se jedná o rekreační objekt je nutné aby v něm alespon jedna osoba měla trvalé bydliště více než 2 roky
 • V případě že je budova zkolaudována méně než 3 roky, je potřeba mít v kolaudačním protokolu jeden z dotovaných zdrojů na výměnu
 • Pro získání dotaci musíte mít jeden z následujících zdrojů vytápění
 • Je nutné doložit sazbu na elektřinu za poslední 2 roky
 • Jako jedinný se zdrojů se může ponechat a dále používat
 • Kotel musí být 1. nebo 2. emisní třídy
 • Je potřeba doložit revizi( né starší než 2 roky)
 • Je potřeba doložit ekologickou likvidaci
 • Je nutné doložit likvidaci
 • Kotel musí být starší než 20 let
 • Váš dům musí splňovat třídu průměrného součinitele prostupu tepla A až D
 • Je nutné doložit likvidaci

Dotace

 •  80 000 Kč – tepelné čerpadlo pouze pro vytápění
 • 100 000 Kč – tepelné čerpadlo pro vytápění + ohřev teplé užitkové vody
 • 125 000 Kč – tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody napojený na stávající fotovoltaický systém(pro tuto dotaci je nutné mít velikost bojlerů 400l a více)

Dotace může být maximálně 50% všech nákladů na výměnu zdroje topení.

Nová zelená úsporám

Dotace na fotovoltaiku

Podmínky

 • Žadatel o dotaci musí být vlastník dané nemovitosti
 • V případě že se jedná o rekreační objekt je nutné aby v něm alespon jedna osoba měla trvalé bydliště více než 2 roky
 • V případě, že je budova zkolaudována méně než 3 roky, je potřeba mít v kolaudačním protokolu jeden z dotovaných zdrojů na výměnu
 • Musí se jednat o nový fotovoltaický systém, není podporováno rozšíření, nebo úprava stávajícího systému
 • Měnič a ostatní komponenty musí splňovat všechny uvedené parametry
 • Pokud chtete čerpat dotaci ve spojení s tepelným čerpadlem, musíte mít jeden z předešlých podporovaných zdrojů vytápění 

Dotace

 • 35 000 Kč – instalace fotovoltaického systému 
 • 8 000 Kč – za každý 1 kWh instalovaného výkonu
 • 8 000 Kč – za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia
 • Max podpora 160 000 Kč

Při plném rozsahu fotovoltaiky a čerpadla můžete tedy obdržet 160000 Kč za fotovoltaiku, 125000 Kč za tepelné čerpadlo a 10000 Kč bonus. Dohromady tedy 295000 Kč.

Dotace může být maximálně 50% všech nákladů na daná opatření.

Dotace NZU pro bytové domy

Aktuální podmínky platné od 15. února 2024.

Nová zelená úsporám

Dotace na tepelné čerpadlo

Podmínky

 • Žadatelem může být fyzická osoba, SVJ, nebo firma
 • V případě že je budova zkolaudována méně než 3 roky, je potřeba mít v kolaudačním protokolu jeden z dotovaných zdrojů na výměnu
 • Pro dotaci musíte mít jeden z následujících zdrojů vytápění
 • Je nutné doložit sazbu na elektřinu za poslední 2 roky
 • Jako jedinný se zdrojů se může ponechat a dále používat
 • Kotel musí být 1. nebo 2. emisní třídy
 • Je potřeba doložit revizi( né starší než 2 roky)
 • Je potřeba doložit ekologickou likvidaci
 • Je nutné doložit likvidaci
 • Kotel musí být starší než 20 let
 • Váš dům musí splňovat třídu průměrného součinitele prostupu tepla A až D
 • Je nutné doložit likvidaci

Dotace

 •  40 000 Kč/BJ – Tepelné čerpadlo pouze pro vytápění
 • 50 000 Kč /BJ- Tepelné čerpadlo pro vytápění + ohřev teplé užitkové vody
 • 20 000 Kč/kW – Ohřev teplé užitkové vody

Dotace může být maximálně 50% všech nákladů na daná opatření.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou dotační program pro nízkopříjmové rodiny, který umožňuje majitelům rodinných domů zažádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva.

Podpora u kotlíkové dotace činní 180 000 Kč. Kotlíková dotace je určena zejména pro starobní důchodce a nízkopříjmové rodiny. Pro získání musíte splňovat podmínky níže.

Program kotlíkových dotací končí 1. září 2024

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Pro získání dotace je nutné splnit alespoň jednu z následujících podmínek.

 • Žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
 • Žadatel nebo některý ze členů domácnosti v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. 

Dalé musíte splňovat klasické dotační podmínky.

 • Musíte zlikvidovat starý neekologický kotel (1. a 2. třídy)
 • Žadatel musí mít na místě trvalé bydliště. 
Dotace může být až 95% všech nákladů na daná opatření.